เมื่อวันที่ 16ส.ค.62 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะประกอบด้วยนายจรัญ ภูขาว ที่ปรึกษากรมชลประทาน นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ที่ปรึกษากรมชลประทาน นายกิจจา ตรีเนตร ที่ปรึกษากรมชลประทาน และคณะผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรของกรมชลประทาน ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการงานขุดร่องแกนฐานรากของตัวสันอ่างถือเป็นหัวใจสำคัญในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บน้ำ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบางสะพาน หลังจากมีข่าวอ่างเก็บน้ำบ้านมรสวบ ตำบลขัยเกษม ของกรมทรัพยากรน้ำ รั่ว และขยายเป็นโพรงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีความกว้างประมาณ15เมตร และสันอ่างเก็บน้ำได้หักและทรุดตัวในที่สุด

ต่อจากนั้นภาคบ่ายคณะได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองผันน้ำบางสะพาน(คลองลัด)โดยงานมีความก้าวหน้าเป็นลำดับโดยมีนายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรมชลประทาน) นายสมชายหนูพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และนายเศรษฐศักดิ์ ฝูงกลิ่น นายช่างผู้ควบคุมงานนำตรวจความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1.ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน เพื่อจะให้ทันกับการระบายน้ำหนีอุทกภัยในปีนี้

นอกจากนี้ พอ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง โดยกล่าวว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง มีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะงานฐานรากกำลังมีการจุดร่องแกนเพื่อดินเดิมออกไปทั้งหมดและเก็บทำความสะอาดให้มั่นใจที่สุดก่อนจะนำดินที่ผ่านการเทสหรือผ่านห้องแล็บมาปูทดแทนดินเดิม ซึ่งบริเวณฐานรากหรือบริเวณร่องแกนถือเป็นหัวใจสำคัญในก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน การดำเนินการทั้งหมดของผู้ควบคุมการก่อสร้างจะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาในด้านต่างๆของกรมชลประทานเป็นระยะๆตามขั้นตอนของการก่อสร้่าง และได้เดินทางดูโครงการคลองผันน้ำคลองบางสะพาน(ขุดคลองลัด)เช่นกัน

///////
พิสิษฐ์​ รื่นเกษม​ ข่าวประจวบคีรีขันธ์​

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน