นายนิพนธ์ บุญญามณี รัตมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี 16 สิงหาคม 2562 ซึ่ง กปน. จัดงานภายใต้แนวคิด Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผ่าน 3 ด้านหลัก ได้แก่ Change for Better Life ปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่ เพื่อให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) Change for Better Service พัฒนางานบริการ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในปัจจุบัน และ Change for Better Giving มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การประปานครหลวง เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตและให้บริการน้ำประปาที่สะอาด คุณภาพดี กับประชาชน ตลอดระยะเวลา 52 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ คือ โครงการปรับปรุงกิจการประปาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เสริมสร้างความมั่นคง แข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ กปน. จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมด้านต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จำนวน 227,650 และสนับสนุนโครงการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 229,400 บาท

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 52 ปี โดยรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้ม เพื่อสังคม” และกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฎิบัติงาน กปน.” แทนการรับกระเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กปน. สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้จัด พิธีมอบโล่เกีรยติคุณให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน. ประจำปี 2562 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก จำนวน 7 ราย ประเภทหน่วยงานราชการ หรือเอกชน จำนวน 1 ราย และประเภทพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน กปน. จำนวน 8 ราย รวม ทั้งสิ้น 16 ราย อาทิ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกร รายการข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้บรรยาย นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรุมชลประทาน นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามเสน การไฟฟ้านครหลวง

ส่วนวันที่ 17 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น ตามชุมชนต่าง ๆ 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน