วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ มัสยิดแดงคลองสิบสี่ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี นาย ยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและในพื้นที่ออกให้บริการประชาชนถึง หมู่บ้าน ตำบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จากนั้นดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปทุมธานีได้ร่วม มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และนักเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องทุนการศึกษา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและ เยี่ยมชมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบริการ การนำหน่วยแพทย์ไปรักษาชาวบ้าน จัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่

นอกจากนี้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ยังร่วมปล่อยพันธ์ปลาลงในคลองสิบสี่ และเปิดโครงการสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต เนื่องจากไม่สวมหมวกกันน็อคและ แจกหมวกกันน็อคฟรีให้ผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยในชีวิต โดยมีประชาชน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มาร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้กันจำนวนมาก

กองทุนประกันวินาศภัย