วันที่ 14 สิงหาคม 2562 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ กองบินตำรวจ นำเครื่องบินอากาศยานทางการแพทย์ Dassault Falcon เดินทางไปรับผู้ป่วยจาก โรงพยาบาล ศูนย์ยะลา เนื่องจากพล.ต.ต.พิสิฐ ธรรมสุริยะ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่แพทย์นิติเวชประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 60 เวลาประมาณ 20:00 น พบผู้ป่วยมีอาการสับสนจึงนำส่งโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ รักษาโดยเบื้องต้นจนกระทั่งวันที่ 13 สิงหาคม 62 จึงย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

พบมีภาวะเลือดออกในสมองส่วนหน้าและส่วนข้างจากอุบัติเหตุ (Dx. Multiple contusion hematoma Lt. frontal Lt. temporal) แพทย์มีความเห็นว่า ผู้ป่วยมีภาวะจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจึงติดต่อประสานมายังโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยพล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจจึงสั่งการให้ พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 5) หน.กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. และทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร. เดินทางไปเพื่อทำการลำเลียงผู้ป่วย

โดยเจ้าหน้าที่ลำเลียง 1.พ.ต.อ.นิเวศ สิงห์วงษ์ นายเเพทย์(สบ5)กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.
2.พ.ต.ท.หญิงภัคดิษย์ กะรัต​ พยาบาล(สบ3)กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.3.ร.ต.ท.หญิงภูริชญา แกลงกระโทก พยาบาล(สบ1)กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.4.นายวัลลภ ทองเที่ยง เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.5.นายยุทธนา สุขเจริญ เจ้าหน้าที่พลขับ กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ รพ.ตร.

สำหรับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง แพทย์วินิจฉัยว่า มีภาวะเลือดออกในสมองส่วนหน้าและส่วนข้างจากอุบัติเหตุ (Dx. Multiple contusion hematoma Lt. frontal Lt. temporal) รับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ อาการเบื้องต้น ผู้ป่วยรู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ ประเมินอาการคงที่จึงลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน เพื่อเข้ารับรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ

นอกจากนี้การลำเลียงด้วยอากาศยานทางการแพทย์ dassault falcon ออกเดินทางจากสนามบิน กองบิน 6 ดอนเมือง เวลา 17.00 น.ถึง สนามบิน บ่อทอง จังหวัดปัตตานี เวลา 18.30 น. ออกเดินทางกลับ ออกจากสนามบิน บ่อทอง จังหวัดปัตตานี เวลา 19.00 น. ถึงสนามบิน กองบิน 6 ดอนเมืองเวลา 20.30 น.เตรียมเคลื่อนย้ายด้วยรถศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำส่งโรงพยาบาลตำรวจต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance