จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานไปยังหมู่บ้านที่ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน

วันนี้( 14 ส.ค.62 ) ที่ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมอบให้กับประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนจำนวน 11 กองทุน 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.บ้านคลองนา หมู่ที่10 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2.บ้านคลองชวดแค หมู่ที่ 1 อำเภอบ้านโพธิ์ 3.บ้านท่าข้าม(ล่าง) หมู่ที่2 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง 4.บ้านคลอง19 หมู่ที่3 ตำบลโยธะกา 5.บ้านต้นกระจับ หมู่6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม 6.บ้านคลองบางคล้า หมู่4 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า 7.บ้านห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต 8.บ้านเกาะลอย หมู่ที่7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว 9.บ้านคลองบางโรง หมู่ที่4 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน 10.บ้านท่าคาน หมู่ที่2 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบและ11.บ้านไผ่งาม หมู่ที่15 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 263 หมู่บ้าน และหมู่บ้านกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่แผ่นดินในปี 2562 จำนวน 11 หมู่บ้าน รวมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน234 หมู่บ้าน มีการดำเนินการสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีเกณฑ์การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น 3 ระดับ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดให้มีพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินแระจำปี 2562 ในวันนี้โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานด้วย