วันนี้(14 สค.62)ที่เมื่อเวลา 11.00 น.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผวจ.อ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีไทยอ่างทอง รวม 400 คน

เนื่องด้วยวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง ได้ตระหนักถึงพระเมตตาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง จึงจัดงานรวมพลังสตรีไทยอ่างทองเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีไทยอ่างทอง ดีเด่น พร้อมบรรยายเรื่องของบทบาทสตรีไทย การจัดนิทรรศการพระราชกรณีกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการแสดงพื้นบ้านของผู้นำสตรีทั้ง 7 อำเภอ