วันที่ 13 สิงหาคม 62 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทล  แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบฯ นางสาวโศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์ จ.ประจวบฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62” ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.62 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ คณะครูนักเรียนเป็นจำนวนมาก  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ของชาวไทยอันเป็นที่ยอมรับของนักดาราศาสตร์ทั่วโลก เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411

ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย และรัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก นักเรียน เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ครูและประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน- ภาคกลางวันพบกับกิจกรรมแรลลี่วิชาการ 6 เมือง เช่น เมืองโลกใต้น้ำ พบกับความสวยงามของเหล่าสัตว์น้ำนานาชนิดในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเครือข่าย เข่น ธนาคารปูม้า การทำภาชนะจากใบไม้ นิทรรศการการจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง  นิทรรศการจากส่วนราชการใน จ.ประจวบฯและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 30 หน่วยงาน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จาก สถาบัน 3 พระจอมเกล้า คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ พร้อมทั้งกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับประเทศ การแข่งขันการยิงจรวดขวดน้ำ การแข่งขันดวลจุดโทษนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา Waghor Cup ครั้งที่ 4 การประกวดวงดนตรีสตริง Waghor  music Award ครั้งที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ เป็นต้น

ส่วนภาคกลางคืน พบการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว 151 ปีสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ พร้อมด้วยมหรสพ วงดนตรีลูกทุ่งและหนังกลางแปลงย้อนยุค โดยผู้สนใจสามารถจองการเข้าร่วมงานได้ในเว็บไซต์  www.waghor.go.th   หรือทางโทรศัพท์ 032-661726.

อุดมศักดิ์ นิิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ