“เฉลิมชัย" ดันปัญหาราคายาง เป็นวาระแห่งชาติช่วยเกษตรกรสวนยางกำลังเดือดร้อนหนัก เร่งประกันรายได้ 60 บาทต่อกก.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง ในราคา 60 บาทต่อกก. เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1.3 ล้านราย เดือดร้อนอย่างหนักจากราคายางตกต่ำ พร้อมกับมีกลไกผลักดันราคา โดยใช้งบรัฐน้อยที่สุด

ขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางมากที่สุด แต่การกำหนดราคายาง อยู่ที่สิงค์โปร์ มาเลเซีย ดังนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เร่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกำหนดราคายางโลก ทั้งเพิ่มการใช้ยางหน่วยงานรัฐ กว่า1ล้านตัน จะดูดลชับอย่างจากตลาดได้ในปีนี้ ทั้งนี้มาตรการประกันรายได้ จะสรุปสัปดาห์หน้าเพื่อนำเสนอ ครม. โดยเร็วที่สุด รวมทั้งมาตรการแก้ไขการปลูกยางปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย จะดำเนินการอย่างไร ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่า

“มาตรการเสนอครม.เป็นแพ็คเก็จ เร่งด่วนที่สุด ประกันรายได้ 60บาทต่อกก.พี่น้องเกษตรกรสวนยางเดือดร้อนมาก และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ไปดูมาตรการผลักดันยางออกจากตลาด 1ล้านตัน ซึ่งปัญหายางพารา เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณการกันอย่างเต็มที่”นายธนา กล่าว