วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 07:00 - 12:00 น.ที่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร. พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.2 บก.จร. ,พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์ อินทร รอง ผกก. งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.


พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ทางด่วน 1 เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี 2562 วัดความดัน เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ ตรวจปอด ตรวจการได้ยิน และ ตรวจคลื่นหัวใจ เพื่อให้ข้าราชการ สน.ทางด่วน 1 ได้รับรู้สุขภาพของตนเองและใส่ใจดูแลสุขภาพให้ดีตลอดเวลา

ทำดี ทำทันที ทำดีที่สุดตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ พร้อมแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการและประสานพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัย