กรมจัดหางานบูรณาการร่วมสนง.ตำรวจ- ตรวจคนเข้าเมือง-กรมการปกครอง ลุยตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย พบกระทำผิด 7,826 คน ส่วนใหญ่เป็นเมียนมา ส่งกลับประเทศต้นทาง 7,234 คน

เมิ่อวันที่ 13 ส.ค.62 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้เร่งรัดตรวจสอบ ติดตาม กวดขันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดบบูรณาการร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครองจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างจริงจัง เข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 ถึง 12 ส.ค.62 ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 599,148 คน และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 7,826 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด จำนวน 4,832 คน รองลงมาสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1,316 คน ลาว 833 คน เวียดนาม 438 คน อื่นๆ 407 คน โดยได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 35,552,900 บาท ผลักดันส่งกลับ จำนวน 7,234 คน

"หากคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หากผู้ใดพบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน" อธิบดีกรม จัดหางาน กล่าว