โต้ขึ้นเงินเดือนอสม.รวดเดียวนับล้านคน ระบุมีกติกากำหนดไว้ทำได้โดยไม่ต้องเพิ่มงบฯ หากจะได้ต้องทำงานดีเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งหมายถึงลดคนป่วยได้ จะช่วยให้งบฯดูแลสุขภาพใช้น้อยลง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีก.เกษตรและสหกรณ์ ต้องการยกเลิก 3 สารพิษอันตรายได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายในสิ้นปีนี้ว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับอันตรายจาก 3 สารพิษข้างต้นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และไม่สนับสนุนการใช้สารพิษดังกล่าวไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ส่วนที่มีการอ้างว่า ยังยกเลิกสารข้างต้นไม่ได้ เพราะไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่เพียงพอว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ ขอถามกลับว่า ต้องรอให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไร ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รักษาคนไข้ ที่ได้รับอันตรายจากสารพิษ และพยายามให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชน ให้สามารถรับมือกับภัยที่มาจากสารพิษอย่างถูกวิธี

ส่วนเรื่องขึ้นเงินเดือน อสม.นั้น นายอนุทินระบุ ไม่เคยมีแนวคิดเรื่องขึ้นเงินเดือนรวดเดียวให้กับ อสม.นับล้านคน แต่การขึ้นค่าตอบแทน จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ อสม.สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถรักษาคนป่วยแบบปฐมภูมิได้ และมีศักยภาพในการลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล การขึ้นเงินเดือน ขึ้นตามความสามารถ และเชื่อว่าไม่ต้องเพิ่มงบฯ เพราะประสิทธิภาพของ อสม.ที่มากขึ้น จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพคนไทยน้อยลง และจะนำเงินตรงนั้น มาตอบแทน อสม. ดังนั้น หาก อสม.ต้องการค่าตอบแทนเพิ่ม ก็ต้องทำงานให้ดี เป็นที่ประจักษ์