นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กเรื่อง'การถวายสัตย์ไม่ใช่การขอพระราชทานอำนาจในการปกครอง' ความว่า...

“การถวายสัตย์ไม่ใช่การขอพระราชทานอำนาจในการปกครอง”

มีคนส่งลิงค์ข่าวข้างล่าง ซึ่งนายถาวร เชาว์วิชารัตน์ อดีตอัยการอาวุโส เผยแพร่ความเห็นว่าการถวายสัตย์สำเร็จจบไปแล้ว เพราะเป็นกระบวนการขอพระราชทานอำนาจในการปกครองแผ่นดินจากพระมหากษัตริย์

และปฏิญาณเพื่อให้เป็นการยืนยันว่า เมื่อได้รับพระราชอำนาจไปแล้ว คณะรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจนั้นอย่างชอบธรรม ในนามพระมหากษัตริย์

ขออภัยที่ผมเห็นต่าง

ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น การเข้าสู่อำนาจเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน เกิดจากการเลือกตั้งโดยประชาชน หรือจากการปฏิวัติรัฐประหาร

มิใช่เกิดจากการขอพระราชทานอำนาจจากพระมหากษัตริย์

ส่วนการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณนั้น ดูจากถ้อยคำ ก็ชัดเจนว่า มี 2 วัตถุประสงค์

หนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

สอง เพื่อให้คำมั่นแก่ประชาชน ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ

ผมจึงเห็นว่า ต้องกล่าวให้ตรงกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อพระมหากษัตริย์ และละเมิดต่อประชาชน

ในคลิปนี้ คุณโภคิน พลกุล อดีตรองประธานตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบายการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนเข้าใจง่าย พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะนายกฯ จะต้องรับผิดชอบ และต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

https://www.youtube.com/watch?v=L1VAK6yRycM