นายวิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนชื่อดัง โพสต์ข้อควสมในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า...

หน้าที่พลเมือง...

1. เสียภาษี

2. เลือกตั้งนักการเมืองไปใช้ภาษี

3. ระวังระเบิด โดยนักการเมืองบางกลุ่ม

4. ทะเลาะกันเพื่อปกป้องนักการเมืองชั่วๆ

5. ก้มหน้าก้มตาหาแดกต่อไป