สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

สำหรับงาน " สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา12สิงหาคม2562มีกำหนดจัดในวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ