"ธรรมนัส" ส่ง​ 2 ส.ส.พะเยา รับข้อร้องเรียนเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ขอขึ้นภาษีแบบขั้นบันได

เมื่อวันที่​ 11​ ส.ค.62 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และนายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายอำเภอสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง นายสวัสดิ์ กะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบพันธุ์พื้นเมืองผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้​ ที่ประชุมมีข้อสรุปตามต้องการของเกษตรกรคือ 1.ขอให้ขึ้นภาษีแบบขั้นบันได 2.ขอให้ขึ้นภาษีครั้งละ 1 เท่าจากราคาภาษีเดิม และ3.ขอให้ขึ้นราคาภาษีแบบเว้น 2 ปีครั้ง ทั้งนี้ 2 ส.ส. ได้รับเรื่องและจะนำเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎร และนำส่งความคิดเห็นให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลังต่อไป