ถึง 12 ส.ค.นี้ โดยวงจากกองสังคีตกทม. ในช่วงแดดร่มลมตก

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.62 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีจาก BMA Band โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ ป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่กทม.ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์จนสวยงาม เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้บริการ ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ส.ค.62 ตั้งแต่เวลา 16.30-19.00 น. ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามแล้วยังได้รับฟังดนตรีไพเราะที่กทม.จัดแสดงด้วย