บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดชุมชนใหม่โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร พร้อมกับลงนามข้อตกลงความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดชุมชนใหม่โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้น และได้ร่วมกับ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้างานโครงการ TOT Young Club เป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2562 ซึ่งร่วมลงนามโดย นายกรกฎ ตรีโรจน์พร โทรศัพท์จังหวัดยโสธร บมจ.ทีโอที นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายชัยโรจน์ ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร นางสาววรรณา บุตรดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และจสต.พงษ์สถิต อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สำหรับความร่วมมือนั้นเพื่อให้ชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสหกิจชุมชนและร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของดีจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ผ่านความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีประเพณีที่ขึ้นชื่อว่าเมืองบั้งไฟ เป็นประเพณีของชาวอีสานที่ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ โดยยโสธรเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี มีสินค้าอันเลื่องชื่อของจังหวัด ได้แก่ หมอนขวานผ้าขิด ชุมชนบ้านศรีฐาน เครื่องจักสาน เสื่อกกแปรรูป ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมมัดหมี่และผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ ไอซีที อย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวีดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, เว็บไซต์, การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page โดยโครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนเมืองบั้งไฟโก้ จังหวัดยโสธร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 5 ของปีนี้ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน