วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เปิดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีชุมชน ต่างๆมาร่วมงาน ชุมชนยิ่งโอฬารเป็นชุมชน ตัวอย่างที่มีการพัฒนา เรื่องของความสะอาด และความสามัคคี ในชุมชน และได้มอบ เกียรติบัตร ให้กับแม่ดีเด่นในชุมชน โดยประธานชุมชน คุณ นุชจรี พงษ์เจริญ พยายามพัฒนา ชุมชน ยิ่งโอฬาร ให้เป็นชุมชนต้นแบบ และ ให้สมาชิกในชุมชนได้ มีกิจกรรมร่วมกันโดยตลอด