ปีนี้เกือบ 6 พันราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งพบมากขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อน ทั้งป่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน ยิ่งช่วงหน้าฝนที่ยุงลายขยายพันธุ์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยาในไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 ส.ค.62 พบผู้ป่วย 5,996 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35-44 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี ตามลำดับ ส่วนภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานเหตุการณ์ไข้ปวดข้อยุงลาย 5 เหตุการณ์ในจ.เพชรบุรี อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน โดยมีแนวโน้มพบมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดซึ่งไม่เคยพบการระบาดมาก่อน และเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 61 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คาดว่าในชวงนี้จะพบผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเหมาะต่อการเพาะพันธุ์ของยุงลาย ที่นอกจากจะเป็นพาหะของโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้ว ยังเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสซิกาอีกด้วย

โรคนี้มียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค พบในทุกกลุ่มอายุ จะมีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วไหลของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จะไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก หากมีไข้ ผื่น ปวดข้อ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา ทั้งนี้ แนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย