วันที่ 10 ส.ค.สยามรัฐเก็บภาพบรรยากาศประชาชนทั้งไทยและเทศแวะเวียนมาถ่ายรูปกับดอกไม้ทึ่เจ้าหนัาที่นำมาประดับตกแต่งดอกไม้โทนสีฟ้า เนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณถนนราชดำเนินกลาง