วันที่ 10 ส.ค.ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกล่าวว่า วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จำนวน 2,000 ชุด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมพิธี

ดร.สุทัศน์ กล่าวอีกว่าปี 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภครวม 3 แห่ง รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) อีกด้วย หากพี่น้องประชาชาพบเหตุสามารถแจ้งสายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยชีวิต รักษาชีวสร้างชีวิต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน