“เฉลิมชัย" ยันประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง 60 บาทต่อกก.รายละ 25 ไร่ ส่งสัญญาณดีดันราคาตลาดขึ้นแน่ เริ่มเดือนนี้ ทำทันทีวงเงินผ่าน ครม. ด้านโฆษกกมธศึกษาปัญหาปาล์ม-ยาง ชี้ครอบคลุมเกษตรกร 1.7 ล้านไร่ 20 ล้านไร่

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่การยางแห่งประเทศไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังให้นโยบายผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)พร้อมกับแกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง ว่ามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ3โลร้อย ซึ่งทุกฝ่ายเร่งประชุมในวันอังคารที่ 13 ส.ค.เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการทุกขั้นตอน ระยะเวลา พร้อมกับให้กยท.เข้ารับซื้อในตลาดผลักดันราคายางให้สูงขึ้นได้

“ผมส่งสัญญาณให้เกษตรกร ได้รับทราบว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง รายละ 25 ไร่ ทำแน่นอนที่ราคายาง 60 บาทต่อกก. จะสรุปมาตรการทั้งหมดภายในสองสัปดาห์นี้ โดยจะเหมือนกับประกันรายได้เกษตรผู้ปาล์ม เมื่อเสนอเข้าครม.เห็นชอบผ่านกรอบวงเงินสามารถเริ่มได้ทันที ซึ่งราคายางในตลาดไปถึง60บาทต่อกก.เมื่อไหร่ก็จะหยุดมาตรการประกันรายได้ เพราะจะทำควบคู่ไปกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน มาตรการดูดซับน้ำยางออกจากตลาดไปใช้หน่วยงานรัฐ“นายเฉลิมชัย กล่าว

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า วันนี้ได้พูดถึงสภาพปัญหาหลายปีมานี้มีผลราคายาง ทั้งพื้นที่ผลิต ปริมาณน้ำยาง สถานะภาพตลาดโลก ปัญหาอุปสรรค จะนำไปสู่การหารืออย่างเป็นทางการ ภาคเอกชน เกษตรกร โดยเริ่มนับหนึ่งโครงการประกันรายได้ จนทำให้ราคายาง และสามารถเติบโตได้ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สัปดาห์หน้า หารือทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ราคายางสูงขึ้น พร้อมประชุม3ฝ่าย กับพี่น้องเกษตรกผู้ปลูกยาง ผู้ประกอบกิจการแปรรูปยางทุกประเภท กยท.กระทรวงเกษตรฯ สรุปร่วมกัน กำหนดแนวทาง ระยะเวลา ประกันรายได้ ทั้งนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ต้องสร้างความยั่งยืนในอนาคต ให้เกิดมั่นคง ขอให้เกษตรกรเชื่อมั่น วันนี้องค์กรของรัฐต่างๆ จะเข้ามาดูแล พร้อมกับประสานกับภาคเอกชน ให้ราคามีมาตรฐานสุดท้ายไม่ต้องประกันราคา และพยายามเพิ่มนวตกรรมต่างๆ มาแปรรูปยางมากกว่าส่งยางดิบออกต่างประเทศ

ด้าน นายสุนทร รักษ์รงค์ โฆษกคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องปาล์ม และยางพารา สภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า มาตรการนี้จะครอบคลุมถึงกรณีเกษตรกรชาวสวนยางถือบัตรสีชมพู ได้ขึ้นข้อมูลไว้ใน กยท.ครอบคลุม 3 แสนราย พื้นที่ 5 ล้านไร่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ดินในที่ทำกินแต่อย่างใด เพราะทุกคนที่ขายยางต้องจ่ายภาษีเซสค่าธรรมเนียมส่งออกเพราะแยกไม่ได้น้ำยางมาจากที่มีโฉนด หรือไม่มีโฉนด ดังนั้นการประกันรายได้ ราคา 60 บาท รายละ 25 ไร่ ต้องครอบคลุมถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางทุกราย เพื่อเป็นตามมติ คณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 25 ก.ย.60 โดยเสนอให้กยท.ออกวิธีการแก้ไขระเบียบการขึ้นทะเบียนว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางถือบัตรสีเขียว 1.4 ล้านราย ที่มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนตามมาตรา 4 ในพื้นที่ 15 ล้านไร่