ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดร สมจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)ย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตำบลย่อตั้งอยู่ระว่างจังหวัดยโสธรไปอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยห่างจากตัวอำเภอ 11 กิโลเมตร มี 11 หมู่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรคือทำนาและก็สวนยางพารา ส่วนการทำนาทำได้เพียงฤดูฝนเท่านั้นเพราะไม่มีแม่น้ำและไม่มีโครงการชลประทานดังนั้นในการพัฒนานอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วเรื่องความเป็นอยู่ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นภายในตำบลทั้ง 11 หมู่บ้านเรามีจำนวน 1,007 คน ดังนั้นที่ผ่านมาทางเราได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรและภาคเอกชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมทุกข์สุข สอบถามความเป็นอยู่ ความสุขสะบายหรือลำบาก อย่างเช่นเมื่อวันก่อน นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และทาง อบต.ได้ลงเยี่ยม นางพันธ์ นามแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 อายุ 102 ปี แต่ยังสุขภาพดีสามารถพูดสื่อสารได้เป็นอย่างดีและได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ในชิวิตประจำวันที่ทางร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นต์เตอร์ ได้มอบให้ นอกจากนั้น ทาง พมจ.และร้องผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่ง

นายอุดร ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนผู้สูงอายุคนอื่นๆทางเราก็ลงพื้นที่เยี่ยมมาตลอดซึ่งได้ประสานกับ อสม.ประจำหมู่บ้านให้คอยดูแลหรือหากผู้สูงอายุเจ็บป่วยก็นำรถกู้ชีพกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป