โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพพื้นฐาน โดย นักเรียนในกิจกรรมเบเกอรี่และอาหารว่าง ของโรงเรียน

ซึ่งมีแนวคิดการทำขนมเค้กเพื่อจำหน่ายในช่วงวันแม่ แทนการบอกรักและมอบเป็นของขวัญให้กับแม่ รวมถึงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

ผอ.เอ๊กซ์ อดิเรก คำเป็กเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา กล่าวว่า กิจกรรมการทำเบเกอรี่และอาหารว่าง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้และเลือกฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจและความนัด ได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่พัฒนาควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ

เหตุผลอีกประการที่ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวคือ นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาเป็นนักเรียนชนเผ่าปาเกอะญอหรือเผ่ากะเหรี่ยง 100 % มีภูมิประเทศติดกับชายแดนประเทศพม่าซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบ นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว มากว่า 50% ไม่เลือกศึกษาต่อเพราะมีฐานะยากจน โรงเรียนจึงจำเป็นต้องพัฒนากิจกรรมที่เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับและไม่เลือกศึกษาต่อ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการปรุงอาหารเพื่อการประกอบชีพ กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและอาหารพืชปลอดภัย กิจกรรมตัดผมชายและเสริมสวยหญิงเบื้องต้น และงานช่างพื้นฐาน โดยมีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เป็นผู้ฝึกสอนและมีวิทยาการภายนอกมาร่วมสอนด้วย นักเรียนจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และงานให้บริการในกิจกรรมต่างๆ เป็นเงินออมทรัพย์ฝากธนาคารด้วย

โครงการดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ในอนาคตโรงเรียนได้วางแผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนมากขึ้น” ผอ.กล่าว

ครูสมใจ สอนไว ครูผู้สอน เล่าว่า เนื่องจากมีใจรักในเรื่องของการทำเบเกอรี่ พอดีกับทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมสร้างอาชีพให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้มีอาชีพต่อไปในอนาคต และช่วยหารายได้เสริมให้นักเรียนและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน เด็กมาร่วมกิจกรรมด้วยใจรักและความชอบ ครูเป็นผู้เติมเต็มเรื่องของวิธีการทำสูตรในการทำพร้อมเคล็ดลับ เพื่อให้ขนมออกมาอร่อย และในช่วงวันแม่ในปีนี้เลยมีแนวคิดให้เด็กทำเค้กวันแม่ ทั้งรับออเดอร์ และวางขายในชุมชน ซึ่งเด็กสามารถนำไปต่อยอดได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรสร้างอาชีพของโรงเรียนค่ะ”

เด็กหญิงณิช กมลโชคสกุล เล่าอย่างมีความสุขว่า “หนูชอบกินขนมมากค่ะ โดยเฉพาะขนมเค้ก ซึ่งเป็นขนมที่หอม หวาน และนุ่ม หนูเคยคิดว่าหากเป็นไปได้หนูขอกินขนมเค้กทุกวันเลย ตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูรู้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเบเกอรี่ หนูดีใจมากค่ะ และคิดตั้งแต่แรกเลยว่าจะขออยู่กิจกรรมนี้จะได้ชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีทั้งการทำเค้กปกติ เค้กถาด คัพเค้ก และเค้กวันแม่ ทำให้หนูได้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก และเป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ค่ะ”

เด็กหญิงนรินกานต์ ยาวิโล เสริมต่อว่า “หนูชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ค่ะ พอดีคุณครูแจ้งให้เลือกกิจกรรมเรียนรู้เพื่อฝึกอาชีพต่างๆ ของโรงเรียน และมีกิจกรรมเบเกอรี่ด้วย หนูคิดว่าน่าจะสนุกดี เพราะหนูชอบการทำขนม เลยเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หนูได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการทำเค้ก ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย และค่อนข้างยากมากค่ะ แต่ก็สนุกดีนะค่ะ มีการทำถูกบ้างผิดบ้าง แต่ก็ได้รับคำแนะนำจากคุณครู ครั้งแรกที่ทำเค้กสำเร็จหนูดีใจมากๆ ที่เห็นเพื่อนกินเค้กที่เราทำและเพื่อนบอกว่าอร่อย หนูดีใจมากๆนะค่ะ เพราะเวลาทำเค้กต่างๆ ขายในแต่ละครั้งคุณครูก็แบ่งเงินให้หนูเพื่อเป็นเงินฝากธนาคารด้วยค่ะ”

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ หมู่ที่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 625 คน สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนหรือสนับสนุนผลผลิตของนักเรียน ชายขอบ ติดต่อได้ที่ นายอดิเรก คำเป็กเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา โทรศัพท์ 081-9506045

ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2