สัปดาห์ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 ส.ค. 2562

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

เงินทองหมุนเวียนดีขึ้น จะได้เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ ควรระวังบุตรบริวารจะเจ็บป่วยเดือดร้อน จะได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง คนที่ยังไม่มีคู่จะมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาสนใจ มีโอกาสได้พบรัก ในขณะที่จิตใจยังสับสนระหว่างคนสองคน จนทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ มีโอกาสได้เดินทางไกล ผู้ใหญ่ครูอาจารย์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานมากขึ้น ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ควรระมัดระวังเรื่องการเงิน การลงทุน การใช้จ่ายเงินให้ดี ระวังการถูกหลอกลวง เงินทองที่มีอยู่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ คนรักมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคนรัก จะได้รับเกียรติมอบหมายให้ทำงานสำคัญ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูงและบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน เป็นห้วงเวลาที่มีความเพียรพยายามและความตั้งใจในการทำงานสูง

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

จะได้ผลประโยชน์จากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ พอมีเงินให้เหลือเก็บบ้าง การใช้จ่ายเงินควรรอบคอบไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามใจตนเอง ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี มีมิตรสหายชักชวนเข้าหุ้นส่วน จะประสบความสำเร็จด้านการงาน จะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลายคน มีการวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานมากขึ้น จึงทำให้มีผลงานมากขึ้น จะมีเพื่อนใหม่เป็นคนในเครื่องแบบ วิศวกร ช่างเทคนิคทุกประเภท มีการลงทุน แต่ควรระวังจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทมีความขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะได้เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

มีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่น การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้าง เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย ควรนำคนรักไปเปิดเผยในสังคม ควรระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ จะได้ปรับปรุงตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะประสบความสำเร็จในชีวิต ความรู้ที่สุขุมรอบคอบความเพียรพยายามจะทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้ แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็สามารถคลี่คลายได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน จะทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะมีการซื้อขายซ่อมแซมหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

รายจ่ายส่วนมากจะเป็นค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การบริหารเงินที่ถูกที่ถูกทางทำให้ประสบความสำเร็จ การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ จะมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน แอบรักคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มิตรสหายชักชวนให้เข้าหุ้นส่วน มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี มีผู้ให้ความช่วยเหลือ งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง แต่ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่าๆเอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ให้ดีก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน จะได้คบมิตรสหายต่างถิ่นต่างแดน

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้ จะมีโชคลาภจากบุตรบริวาร คนอ่อนวัยกว่าจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วย การที่ท่านเป็นคนสดใสร่าเริง จึงทำให้ไม่ขาดคนรัก และมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะได้ลงทุนเข้าหุ้นส่วนทำงานร่วมกันกับคนแดนไกล ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ใหญ่ให้ดี มีปัญหาเก่าๆ มรดกเก่าๆ งานเก่าๆ ของเก่าๆ ที่ต้องแก้ไขสะสาง จะได้มีปรึกษาที่ดี มีผู้ให้ความช่วยเหลือ งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง แต่ควรรักษาผลงานเก่าๆและวิถีทางเก่าๆเอาไว้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ให้ดี

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นภายในครอบครัว บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้าย จะได้หุ้นส่วนคู่ครองเพศตรงข้าม การเลือกคบคนดีจะพาตนให้รุ่งเรือง หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ระวังจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา งานเก่าที่คั่งค้างเป็นภาระที่หนักอึ้งจะได้รับการแก้ไขทำให้จบลงโดยเร็ว จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษด้านการให้บริการสังคม งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

เงินทองถูกใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม การเสริมความงาม ความเป็นสง่าราศีและภาพพจน์ของตนเอง การที่ท่านเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารเงินทอง จึงทำให้ไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทองมากนัก คนที่ยังไม่พบรักก็จะได้พบรักที่ผูกพันอันลึกซึ้ง มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น จะได้บุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาหรือสัตว์เลี้ยง มีชื่อเสียงเกียติยศ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ จะได้ลาภจากผู้ใหญ่คนมีความรู้ จะได้บริวารใหม่ๆ จะได้คบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา มีผู้ชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ควรระมัดระวังปัญหาจะถูกฉ้อโกงหลอกลวงตามมา

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

มีรายได้เข้ามาหลายทาง สิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จ ทำให้มีรายได้มากขึ้น เงินทองถูกใช้ไปหลายทางเช่นกัน ถึงแม้ท่านจะโชคดีทางด้านการเงินอยู่บ้าง ก็ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้เป็นระบบมีระเบียบเป็นขั้นตอน จะได้พบคนรักที่เชิดหน้าชูตา จะได้บุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาและสัตว์เลี้ยง จะได้สมาคมกับญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องจะชักชวนเข้าหุ้นส่วนหรือทำงานร่วมกัน มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำถึงบ้าน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ เงินทองที่มีอยู่ไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่จึงถูกใช้ไปเพื่อปรับปรุงกิจการงานและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น จากการที่มีคนมาสนใจหลายคนและเป็นคนหวั่นไหวได้ง่าย จะได้คบหาสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้า ครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ บุคคลชั้นสูงจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผู้ใหญ่มิตรสหายให้การสนับสนุนด้วยดี มีการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จะโชคดีมีหลักฐานได้ศึกษาต่อ มีโอกาสได้ปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะได้สมาคมกับญาติพี่น้อง ศัตรูกลายเป็นมิตร ญาติพี่น้องชักชวนเข้าหุ้นส่วนหรือทำงานร่วมกัน

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

จะโชคดีได้ลาภเป็นสิ่งของเก่าซึ่งมีผลทางจิตใจ ผู้ใหญ่ญาติหรือเพื่อนสนิทให้ความ การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี คนที่ยังไม่มีคนรักก็จะได้พบกับคนรักที่ถูกใจ แต่ต้องอาศัยคนอื่นเป็นสื่อ สำหรับท่านที่มีคู่แล้วจะมีลาภสำคัญ จะได้คบหาสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้า ครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ ผู้ใหญ่มิตรสหายจะให้การสนับสนุนด้วยดี มีการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีโอกาสเดินทางไกล การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ความสามารถของท่านที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินโดยไม่จำเป็น แม้ท่านจะสามารถหาเงินได้มากแต่รายจ่ายก็มีมาก หากมีความเพียรพยายาม ก็จะสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้อย่างแน่นอน ข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆ จะเบาบางลง ความคลางแคลงใจถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น จะมีความรักก็เป็นรักที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูงที่สนิทคอยช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน พี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ชอบทำอะไรตามลำพังมากขึ้น แต่ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล
ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย ท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ