วันที่ 8 สิงหาคม นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษากรมชลประทาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ อ.บางสะพาน โดยมีนายณฤทธิ์ หวานแก้ว วิศวกรประจำโครงการ นำชมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง หมู่ 6 ต.ทองมงคล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุ 12.29. ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ใช้งบก่อสร้าง 980 ล้านบาท ตามแผน 6 ปีระหว่าง 2562-2566

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าโครงการขุดคลองผันน้ำ หรือคลองลัดคลองบางสะพาน ที่หมู่ 1ต. พงศ์ประศาสน์ ใช้งบ 215 ล้านบาท โดยกรมชลประทานได้นำเครื่องจักรกลหนักเร่งขุดตามแผน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ การระบายน้ำลงทะเล ควบคู่กับโครงการขุดลอกคลองบางสะพานจาก กม .12 -17 ที่หมู7 และ หมู่ 8 ต. พงศ์ประศาสน์ รวมทั้งโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแบบเข็มตอกเสียบแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 486 เมตร

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการของกรมชลประทานทั้งหมดมีความคืบหน้าเป็นที่หน้าพอใจ คาดว่าเมื่อทุกโครงการสำเร็จตามแผนที่วางไว้จะช่วยคลี่คลายและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้ชาวบางสะพานได้ โดยเฉพาะการการขุดคลองลัดมีการระดมเครื่องจักรกลหนักเพื่อเร่งดำเนินการ และทราบว่าในเดือนกันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพื้นที่พร้อมผู้บริหารกรมชลประทาน เพื่อเร่งรัดติดตามแผนงานเร่งด่วนให้งานมีความคืบหน้าก่อนถึงช่วงมรสุมในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานที่มีปัญหาน้ำท่วมติดต่อกันหลายครั้งยืนยันว่าขณะนี้มีระบบป้องกันจากการสรร้างกำแพง และสามารถใช้น้ำประปา ระบบไฟฟ้าได้ตามปกติหากมีปัญหาน้ำท่วม