เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่รัฐสภา เกียกกาย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยนายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท อภิปรายว่า จากประสบการณ์ที่ตนเคยแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมายาวนาน กว่า 50 ปีแล้ว ยืนยันได้เลยว่าในชุมชนของตนเองไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เนื่องจากในหมู่บ้านเราจะรู้หมดว่าบ้านไหนขาย เราใช้วิธีการว่า มีอะไรก็ขอให้มาบอกตน เราก็จะแจ้งให้ตำรวจท้องที่เข้ามาจับกุม รวมทั้งยังมีเรื่องของการให้คนในชุมชนช่วยกัน เนื่องจากมีความผูกพัน

นายชัชวาลล์ อภิปรายต่อว่า หากทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยถ้าเรามีตำรวจหมู่บ้าน ตำรวจชุมชน เดินตรวจตราภายในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3ผลัด ๆละ8 ชั่วโมง เชื่อว่าหากบ้านไหนขาย​
เราก็จะรู้หมด สามารถจับกุมได้หมด ทั้งนี้ถ้ามีพ.ร.บ.มารองรับ การจัดให้มีตำรวจชุมชน ตำรวจหมู่บ้านอย่างถูกต้อง เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้ โดยหากรัฐบาลยอมเสียเงินงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อจัดสรรให้กับตำรวจหมู่บ้าน ตำรวจชุมชน ต่อไปก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะหากเราจะใช้วิธีการจับกุมผู้ผลิต คิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการขายยาเสพติดได้

นายชัชวาลล์ อภิปรายว่า หากเรามีเบี้ยเลี้ยง มีกองทุนกองกำลังของแต่ละชุมชน สมมติหากบางหมู่บ้านมีกองกำลังประมาณ 20 คน ให้เบี้ยเลี้ยงคนละ200 บาท เป็นเงินวันละ 4 พันบาท ในปีหนึ่งก็คงไม่ถึง 8หมื่นล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินในส่วนนี้ยังจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนได้อีก สร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้อีก ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็สามารถช่วยกันดูแล ผมเชื่อว่าหากทำแบบนี้ภายในระยะเวลา 1ปีปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปได้

"ขอฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่าถ้ามีโอกาสที่จะสร้างให้เกิดตำรวจหมู่บ้าน เพื่อที่จะให้เป็นกองกำลังเพื่อไปต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ก็ขอฝากเอาไว้ด้วย"

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน