กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เชิญร่วมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ Bigdata From Space , Actionable Intelligence Policy on Earth การนำข้อมูลจากอวกาศเพื่อสรรสร้างนโยบายอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืนบนพื้นที่และกลุ่มประชาชนเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า “เอไอพี” ในงาน Thailand Space Week 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นางกานดาศรี ลิมปาคม ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวเชิญชวนหน่วยงานที่กำกับและรับผิดชอบด้านการทำนโยบาย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำนโยบายอัจฉริยะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการมองปัญหาเป็นหลัก จากนั้นจึงนำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาและแก้ไข เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับหน่วยงานระดับนโยบายของประเทศว่าจะทำหรือไม่ทำ

นางกานดาศรีฯ กล่าวต่อว่า งานเสวนาดังกล่าวเป็นการรวบรวมกลุ่มคนที่ทำนโยบายมาถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำนโยบายด้านต่างๆ ในอดีตที่ยังมีจุดอ่อน และมุ่งพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง โดยจิสด้าจะนำเสนอวิธีการทำนโยบายแบบใหม่ที่เรียกว่า Actionable Intelligence Policy หรือ เอไอพี ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการทำนโยบายแบบนี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีจากอวกาศในการช่วยกำหนดนโยบายให้ดีขึ้น

โดยจิสด้าก็คาดหวังว่า AIP จะสามารถตอบโจทย์ให้กับนโยบายและสร้างสมดุลในทุกๆด้านของประเทศ ซึ่งไม่ใช่พัฒนาแค่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบในด้านอื่นด้วย เช่น เน้นพัฒนาเศรษฐกิจแต่ไปทำให้ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับความเสียหาย ก็ไม่ใช่ หรือพัฒนาแต่สิ่งแวดล้อมด้านเดียวโดยที่ไม่ได้ทำให้คนภายในประเทศก้าวข้ามพ้นจากความเหลื่อมล้ำมันก็ไม่ใช่ เป็นต้น ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างรอบด้าน

เราอยากจะให้พัฒนาไปแบบสมดุลตามความหมายของคำว่ายั่งยืน มองเห็นภาพรวมการพัฒนาประเทศทั้ง 6 ด้าน ทั้งด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านการจัดการเมืองแนวพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึงด้านความปลอดภัยทางสังคมและความมั่นคงของชาติ ภายในงานร่วมเสวนาเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนโยบาย อาทิ คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะดำเนินรายการโดย คุณดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ นักพัฒนานวัตกรรมชำนาญการของจิสด้า นอกจากนี้ เรายังเชิญผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านเอไอพี มาช่วยไขข้อข้องใจและแนวการทำนโยบายสำคัญของประเทศ

โดยหยิบยกปัญหาจากการทำนโยบายในอดีต มาปรับใช้กับปัจจุบัน โดยดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจิสด้า ที่จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Value Reality For the Future : Evidence-Based Policy Making by Geo-Spatial Intelligence” งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 201 นางกานดาศรีฯ กล่าว
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://tsw.gistda.or.th/registration.php
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ kawin@gistda.or.th