ระฆังการเมืองเริ่มดัง ช่วงใก้ลฤดูกาลการเลือกตั้งสนามการเมืองท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นักการเมืองท้องถิ่นเริ่มเคลื่อนไหว จับกลุ่มพูดคุยกัน เป็นก๊กเป็นเหล่า ดั่งนวนิยายจีนดัง “สามก๊ก” ที่ต้องมีการวางหมาก วางเกมส์ก่อนลงสู้ศึกการเมืองที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เฉกเช่นเดียวกันกับสนามการเมืองท้องถิ่นนครแม่สอด แต่ในสนามการเมืองท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก น่าจะมีมากกว่า 3 ก๊ก อาจะมากกว่า 5- 7 ก๊ก 7-8 กลุ่ม ทั้งในสนามเทศบาลนครแม่สอด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก...ที่เห็นชัดเจนก็คงจะเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มาจากฐาน “ดอนแก้ว” ชุมนุมทางการเมือง ที่วันนี้เห็นจับมือเป็นพันธมิตรแนวร่วมทางการเมืองท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นอีกกลุ่มการเมืองที่น่าจับตามอง ประกอบด้วยนายสุเจตนา เพชรปราณี “เจต บ้านใต้” สมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด-นายไพรัตน นาคำ “รัตน ท่าซุง” อดีต บก.ชายแดนไทม์ นักหนังสือพิมพ์ชื่อดัง ที่ประกาศตัวลง สท.เขต 4 นครแม่สอด -นายเอนก ตันคำแดง “นุ้ยส์ เมืองฉอด” เจ้าของ “คำแสงหล้าฟาร์ม” ฟาร์มทำการเกษตรที่มีชื่อเสียง ซึ่ง “นุ้ยส์ เมืองฉอด” ประกาศตัวชัดเจน 1,000 % ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต อ.แม่สอด -และนายประเวศ ขอบเหลือง “เวศ อินทรคีรี” นักการเมืองท้องถิ่นที่ประกาศตัวลงสมัคร สท.เขต 4 นครแม่สอด เช่นเดียวกับ “รัตน ท่าซุง”

วันนี้ 4 เสือแห่ง ฐาน “ดอนแก้ว” ได้จับมือเป็นแนวร่วมพันธมิตรทางการเมือง “เจต บ้านใต้”- “รัตน ท่าซุง”-“นุ้ยส์ เมืองฉอด”- “เวศ อินทรคีรี” 3 คน ลง สท.เขต 4 ส่วนนุ้ยส์ เมืองฉอด ลงสนาม ส.อบจ. คอการเมืองบอกว่า ถ้า “เจต บ้านใต้”- “รัตน ท่าซุง” และ - “เวศ อินทรคีรี” จับมือกันรวมเป็นกลุ่มก้นเดียวกันในสนามเทศบาลนครแม่สอด เขต 4 กลุ่มนี้ ไม่ธรรมดาแน่นอน น่าจับตามอง