เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม นายจักริน เชิดฉาย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกลุ่มโคราชเพื่อโคราชพร้อมพวกซึ่งเป็นนักธุรกิจ ผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในละแวกสองข้างทางรถไฟช่วงผ่านเขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เดินทางมายื่นหนังแถลงการณ์กลุ่มโคราชเพื่อโคราช เรื่อง ข้อเสนอการสร้างทางรถไฟยกระดับช่วงผ่านเขต ทน. ฯ กับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมชูป้าย “ รถไฟทางคู่ต้องยกระดับเท่านั้น ” “ เศรษฐกิจหายนะ ถ้าทุบสะพานสีมาธานี ”จากนั้นทั้งหมดได้เข้าห้องประชุม เพื่อพูดคุยพร้อมรับฟังเสียงสะท้อน

นายจักริน ฯ ประธานกลุ่มโคราชเพื่อโคราช เปิดเผยว่า พวกเราในฐานะเป็นกลุ่มการเมืองที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออาสาพัฒนาโคราช ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายอีสานช่วงผ่านเมืองนครราชสีมา โดยเฉพาะช่วงผ่านสะพานโรงแรมสีมาธานี บริษัทที่ปรึกษาโครงการ ฯ ได้นำเสนอแนวทางให้ลอดสะพาน ฯ ก่อนจากนั้น เมื่อถึงบริเวณหน้าผับตะวันแดงสาดแสงเดือน ณ โคราช ให้เริ่มยกระดับขึ้นแต่มีบางกลุ่มเห็นต่าง เสนอให้รื้อถอนสะพาน ฯ ออก จากการศึกษาข้อมูลทางวิศวกรรมพร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางกายภาพ หากรื้อถอนสะพาน ฯ จะมีผลกระทบตามมากค่อนข้างมากทั้งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะวิถีชีวิตของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวถือเป็นเส้นทางหลัก หากความเห็นของส่วนใหญ่อ้างความจำเป็นต้องรื้อถอนสะพาน ฯ สามารถจำลองสถานการณ์โดยทดลองปิดการใช้สะพาน ฯ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเตรียมเผชิญเหตุการณ์จริง กรณีมีเส้นทางเลี่ยงหรือไม่และชาวโคราชรับได้หรือไม่ จึงมีข้อเสนอให้ออกแบบทางรถไฟยกระดับข้ามผ่านสะพานโรงแรมสีมาธานีและสะพานหัวทะเล แล้วค่อยลงสู่ระดับพื้นดินเป็นแนวทางตอบโจทย์ให้คนโคราชมากที่สุด

อย่างไรก็ตามอยากให้ ผวจ.นครราชสีมา เชิญทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพูดคุยหาข้อสรุปให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อน เพื่อละลายพฤติกรรมความเห็นต่าง จากนั้นจึงนำข้อสรุปที่ถือเป็นฉันทานุมัติของชาวโคราชเสนอให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พิจารณาตามความเหมาะ ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่น่าจะวินวินทุกฝ่ายและเป็นการแสดงความรักความสามัคคีของชาวโคราชด้วย นายจักริน ฯ กล่าว

นายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การนำเสนอรูปแบบก่อสร้างทางรถไฟยกระดับช่วงผ่านเมืองที่อาจเป็นความเห็นต่าง ตนยินดีรับไว้พิจารณา แต่ไม่สามารถนำเป็นข้อสรุปได้ เนื่องจากต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อน คาดภายในสัปดาห์นี้ จะเชิญส่วนราชการ ผู้แทนแต่ละกลุ่มและผู้นำชุมชนรวมทั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาพูดคุยนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของชาวโคราช ให้มีความชัดเจนที่สุด เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตนในฐานะตัวแทนชาวโคราช ขอขอบคุณ รมว.คมนาคม ที่ให้โอกาสเปิดรับฟังปัญหาและขอให้ชาวโคราชพูดคุยตกลงกันให้ชัดเจน กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน หากไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อยุติและแนวทางเดียวกัน เมื่อถึงเวลาก่อสร้างอาจก่อให้เกิดปัญหาและชาวโคราชจะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ที่ตรงความต้องการอย่างแท้จริง

ด้านนายอุดม สร้อยแสงพันธุ์ ตัวแทนชาวบ้านที่มีที่ทำกินและบ้านพักอาศัยในละแวกสะพานโรงแรมสีมาธานี กล่าวว่า พวกเราได้รับผลกระทบนานหลายสิบปี จึงต้องการให้รื้อถอนสะพานออก เนื่องจากภาพลักษณ์สะพานต่างระดับตั้งอยู่กลางเมือง ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ล้าสมัยและส่งผลกระทบให้อาคาร ห้างร้านใกล้เคียงกลายสภาพเป็นตึกร้าง การค้าขายระบบเศรษฐกิจที่เคยคึกคักเงียบสนิท หากเป็นไปขอให้ทบทวนรื้อสะพานหัวทะเล เมืองโคราชต้องเจริญเติบโตพัฒนาในหลายมิติ เพื่อสมกับเป็นประตูสู่อีสาน ขอให้รัฐบาลและผู้ที่มีอำนาจให้มองเห็นอนาคตของจังหวัด โดยคืนสภาพถนนมิตรภาพ บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่ 144 ซึ่งเป็นจุดตั้งสะพานสีมาธานีและหลักกิโลเมตรที่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ให้เป็นเส้นทางจราจรแนวราบ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน