เพจ Royal Thai Consulate-General, Hong Kong โพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง โดยระบุว่า...

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าจะมีการจัดชุมนุมประท้วงในฮ่องกงวันจันทร์ที่ 5 ส.ค. 62 กลุ่มผู้ประท้วงจะยกระดับการชุมนุมประท้วง ด้วยการนัดหยุดงาน และกระจายการชุมนุมประท้วงใน 7 ย่านหลัก ดังนี้ (1) Admiralty (2) Mong Kok (3) Wong Tai Sin (4) Sha Tin (5) Tsuen Wan (6) Tuen Mun (7) Tai Po ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้คนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงเพื่อภารกิจต่างๆ 5 ส.ค. 2562
โปรดพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ดังนี้ (1) Admiralty (2) Mong Kok (3) Wong Tai Sin (4) Sha Tin (5) Tsuen Wan (6) Tuen Mun (7) Tai Po]

นอกจากนี้ โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟใต้ดิน MTR เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการประท้วง เช่น การขนส่งมวลชนหยุดให้บริการ หรือมีความล่าช้าในการให้บริการ

✏️คำแนะนำจากสถานกงสุลใหญ่ฯ กรณีอาจถูกแก๊สน้ำตาที่พัดมาจากบริเวณใกล้เคียง

🔅โดยเมื่อสัมผัสถูกแก๊สน้ำตา ควรป้องกันตัวขั้นต้นด้วยการล้างหน้าด้วยน้ำ เพื่อล้างสารเคมีออกไป สั่งน้ำมูก ไอ บ้วนน้ำลาย เพื่อไล่แก๊สที่อาจอยู่ในระบบทางเดินหายใจออกมา อย่าสูดกลืนเข้าไป ไม่ควรเกาหรือถูไถตามผิวหนัง เปลี่ยนเสื้อผ้า และถอดคอนแทคเลนส์ออก

❌สิ่งทีไม่ควรทำ!!! หากอยู่ในเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อแก๊สน้ำตา ไม่ควรใช้โลชั่น น้ำมัน หรือสารพวกสบู่ สารเหล่านี้จะดูดซึมแก๊ส หากจะใช้ครีมกันแดดให้ใช้ชนิดที่ละลายน้ำ อย่าใช้ชนิดที่เจือน้ำมัน ใส่เสื้อผ้าแขนยาวที่ปกปิดผิวหนังให้มากที่สุด สวมหมวก หากหาหน้ากากไม่ได้อาจสวมแว่นที่ใช้ว่ายน้ำ ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าสำคัญให้ทราบต่อไป