ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคลองจระเข้ หมู่ 5,6 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (1) พร้อมด้วย นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราโชบายในการดูแล รักษาและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยการขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บขยะ/ผักตบชวา และพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดลำคลองจระเข้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลหาดกรวด ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวตำบลหาดกรวด เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน