เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (1 ส.ค.62) ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัด นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2562 ของจังหวัดหนองคาย

นางสุภา นันทะมีชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” ที่กำหนดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ โดยพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทผู้หญิงในสังคม โดยเปิดโอกาสให้สตรีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงพลังสตรี ความสามารถ ควบคู่ไปกับการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความสุข เพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมกันได้ของสตรี

ภายในกิจกรรม มีการมอบรางวัลให้กับสตรีดีเด่นแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 9 คน, การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของเครือข่ายจังหวัดและอำเภอ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 150,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 9 อำเภอ ทั้งสิ้น 600 คน.