ส.ส.ส่อชวดนั่ง"ขรก.การเมือง"แล้ว ถกครม.30 ก.ค.เชิญ "ป.ป.ช.-สงป.-สศช."แจงครม.ข้อระวัง

สำหรับความคืบหน้าตำแหน่งข้าราชการการเมือง ทั้งตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรี หลังเกิดข้อถกเถียงส.ส.ดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น่าจะชัดเจนแล้วว่าส.ส.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้

โดยมีรายงานข่าวว่าบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ได้รับการแจ้งจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ส.ส.ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากเกรงว่าอาจเข้าข่ายเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 และ 185 รวมถึงมีข่าวว่า บางฝ่ายเตรียมยื่นร้องเรียนหากมีการแต่งตั้ง

ส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้น แกนนำพรรคเปิดเผยว่า จะเร่งพิจารณาทำบัญชีข้าราชการเมืองวางหลักเกณฑ์ในการประชุมส.ส.พรรควันที่ 30 ก.ค.เบื้องต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์โควตา โดยเลือกจากผู้ที่เป็นส.ส.สอบตกที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 และเลือกจากผู้ที่มีชื่อในลำดับต่อไปจากผู้ที่ได้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่มีความสามารถ มีคุณภาพ เพราะส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไปเป็นรัฐมนตรี พรรคไม่ได้กำหนดให้ต้องลาออกจากส.ส.ยังรวมถึงให้สิทธิรัฐมนตรีเลือกจากคนนอกเป็นทีมงานมาก่อนได้ด้วย

นอกจากนี้ มีรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 30 ก.ค.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จะเข้าชี้แจงการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระมัดระวังของครม.รวมถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงการคลังเข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ(สงป.)เข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ.2559

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน