ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วย ผศ.ดร.จำนง แก้วเพช็ร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธีบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางน้ำองค์พระพุทธสิหิงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ