ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทยให้กับประชาชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนมีรายได้เพียงทางเดียวคือการเกษตรรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงค์ชีวิตประจำวันอีกทั้งค่าครองชีพก็สูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงทำให้เกิดการกู้หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้ได้คือการนวดแผนไทยทางเราจึงได้ทำโครงการดังกล่าวขึ้นพร้อมทั้งนำประชาชนผู้ที่สนใจและมีใจรักการนวดแผนไทยมาทำการฝึกนวดเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-26 กรกฏาคม 2562 ซึ่งผู้ที่ทำการเรียนและฝึกนวดแผนไทยเมื่อเรียนจบตามเวลากำหนดแล้วก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งและจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย