วันที่ 22 ก.ค.เพจณัฐพันธุ์ กรุงเทพ กรุงเทพ ทันใจ ซึ่งเป็นเพจที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตรและเครือญาติ เปิดภาพที่นั่งโดยสารบนเครื่องบิน พร้อมข้อความระบุว่า...มีคนนั่ง สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ ไปหาลุงท้กษิณ กับ อาปู แล้วนะ วันเกิดครบ 70 ปีของผม หลายท่านแจ้งว่าจะมาร่วมงาน ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้จัดงานในปีนี้ ผมคงทานข้าวกับลูกหลานในบ้าน ซึ่งสถานที่มีจำกัด และอากาศที่ดูไบร้อนเกือบ 50 องศา ไม่สามารถจัดนอกอาคารได้

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความปรารถนาดี และยังนึกถึงกันเสมอครับ