พร้อมแล้ว!"ชวน"เร่งจัดส่งร่างนโยบายรบ.ถึงมือสมาชิกรัฐสภา

เมิ่อวันที่ 21 ก .ค.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กังวลเกี่ยวกับการส่งเอกสารร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องจัดส่งให้สมาชิกรัฐสภา ซึ่งแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ วันหยุด แต่ท่านได้ติดตามเรื่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบว่าเอกสารส่งถึงที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันนี้(21 ก.ค.) เวลา 12.35 น. ท่านประธานจึงรีบสั่งการให้ดำเนินการบรรจุหีบห่อและจัดส่งให้กับสมาชิกรัฐสภาให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาพิจารณาศึกษาร่างนโยบายดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่งนายชวน ได้เดินทางมากำกับดูแลในการดำเนินการบรรจุหีบห่อและส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าวได้แล้วที่เว็ปไซต์ของรัฐสภา

///////