เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้โพสต์ระบุ จากที่ GISTDA ได้ทำการตรวจสอบด้วยดาวเทียมพบว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าว ณ ปัจจุบันของปีนี้อยู่ที่ 11 ล้านไร่ ซึ่งลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอยู่ประมาณ 23 ล้านไร่โดยที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากมีฝนตกน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมนี้สภาวะฝนจะกลับมาเป็นปกติ

Life IF