“จุรินทร์”หอบ 2 รมต.ปชป.ฟื้นเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งแก้ปัญหาใน 3 มิติ พร้อมนำแนวทางในหลวงร.9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างสุขพี่น้องชาวใต้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมกับพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ผอ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้ หรือ ศอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ่เพื่อการพัฒนาเศ่รษฐกิจการค้าชายแดนใต้ โดยพล.ร.ต.สมเกียรติ รายงานสถานการณ์ทั่วไปว่า ประเด็นศาสนายังเป็นเรื่องหลัก และการศึกษาที่ยังไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ สถานการณ์เฉพาะในพื้นที่ในปัจจุบันยังมีการสร้างและขยายแนวร่วมเพิ่มเติม มีการสร้างความชอบธรรม หน้าที่ของ ศอบต. ต้องหยุดความเหลื่อมล้ำ สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่า  ดีขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มความรุนแรงแบบในอดีตมีแนวโน้มที่จะลดลง การแก้ปัญหาโดยการพัฒนา เพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือชีวิตที่ดีกว่า จะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เป้าหมายคือการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ให้กับคนในพื้นที่

ทั้งนี้รองนายกฯ กล่าวว่า
การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาทั้ง 3 มิติคือ ด้านการลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในเขตภาคใต้ 5 จังหวัด  ซึ่งมีตัวเลขรวมกัน 2.3 แสนล้านบาท แต่ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขการส่งออกไปมาเลยเซียติดลบ ทำให้ขาดดุลย์การค้า ทำให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราก็ลดลงด้วย

ด้านนายถาวร กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับรมว.คมนาคม ได้กำหนดแนวทางที่จะร่วมพัฒนาทั้ง 4 ช่องทาง ประกอบไปด้วย การพัฒนาทางบก ในประเทศ เพิ่มเส้นทางการขนส่ง ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ระหว่างประเทศมีแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับ มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยอนาคตอาจเชื่อมโยง มาเลย์ กับสิงคโปร์ ทั้งหมดนี้จะสอคคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 belt  1 road ส่วนการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ มีเป้าหมายเปิดประตูแห่งที่สาม สามเกตุเวย์ การขนส่งทางน้ำในภาคใต้มีความสำคัญเพราะเชื่อมโยงกับ 1 belt 1 road ที่จะเชื่อมกับ มาเลย์เซีย และจีน และการพัฒนาการขนส่งทางรางที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกภูมิภาคสำหรับการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ มีแผนขยายสนามบินนราธิวาส ทั้งนี้แผนการพัฒนาการขนส่งทางอากาศภายใน 10 ปี จะไม่มีการสร้างสนามบินเพิ่ม ยกเว้นการพัฒนาสนามบินที่มีอยู่แล้ว

ส่วน นายนิพนธ์ กล่าวว่า แผนการพัฒนาจะใช้แนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้พี่น้องชาวใต้ ทั้งนี้กฏหมาย ศอบต. ได้กำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการกระจายอำนาจ อนาคตจะมีการเพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น จะเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น จากการสร้างงาน เกิดการสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น นอกเหนือไปจากภาคเกษตร ต้องใช้กลไกท้องถิ่นเข้ามาแก้ปัญหาในท้องที่ โดยเฉพาะการใช้ท้องถิ่นนำสินค้าเกษตรมาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น ถนนยางพารา ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพราคาให้กับยางพารา สร้างความต้องการการใช้งาน เพื่อให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย