วันที่ 19 ก.ค.62 จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ พิจารณาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม เฉพาะรายของหมอพื้นบ้าน โดยมีการพิจารณาตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา 2 ตำรับ คือน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี และตำรับจอดกระดูก จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตำรับจอดกระดูกของหมอพื้นบ้านกาฬสินธุ์ เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน

ส่วนตำรับของนายเดชา ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่ยังติดเรื่องคุณสมบัติของนายเดชา ซึ่งจะต้องเป็นหมอพื้นบ้านตามพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2556 ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยจะต้องกลับไปทำเรื่องคุณสมบัติของนายเดชาให้ถูกต้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน แล้วเสนอกลับมายังคณะกรรมการฯอีกครั้ง ก็จะพิจารณาอนุญาตตำรับนายเดชาได้ ทั้งนี้ยืนยันการพิจารณาได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนใช้เป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้ออกหลักเกณฑ์มาตั้งแต่มิ.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน