เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ที่ทุ่งนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายโกวิท บุญสมยา อายุ 47 ปี หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และยังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)หัวเมือง สุดเซ็ง นาข้าวในพื้นที่ตำบลหัวเมืองแม้อยู่ในพื้นที่ชลประทานยโสธรยังขาดน้ำแห้งตายขณะที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรยังไม่เข้ามาให้การช่วยเหลือแต่อย่างใด

นายโกวิท บุญสมยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต)หัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลหัวเมือง มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตชลประทานยโสธรจำนวน 2.5 หมื่นไร่ โดยอาศัยน้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านกุดพันเขียว ที่อาศัยสูบน้ำจากแม่น้ำลำชีเข้าทำการเกษตรของประชาชนแต่ตกมาปีนี้ฝนฟ้าไม่ตกนาข้าวไม่มีน้ำจนได้เริ่มแห้งตายลงเป็นบริเวณกว้างเพราะไม่มีน้ำที่จะไปล่อเลี้ยงต้นข้าวจะอาศัยจากสถานีสูบน้ำบ้านกุดพันเขียวก็ไม่ได้เพราะน้ำไปเพียงพอไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ทั้ง 5 เครื่อง สูบน้ำได้เพียงเครื่องเดียว เพราะทางน้ำจากแม่น้ำชีที่จะไหลเข้ามาตรงเครื่องสูบโคลนได้อุดตันและมีดินกองอยู่ในร่องน้ำขนาดใหญ่ที่ทางชลประทานไม่มาดำเนินการแก้ไขจึงทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อไร่นาของชาวบ้านในส่วนที่สูบเข้าไปนั้นใช้ได้เพียง 1,000 ไร่ แต่ใช้เวลาสูบน้ำ 1 เดือน

นายโกวิท ยังกล่าวอีกว่า หากทางชลประทานนำรถแบคโฮมาเปิดทางน้ำให้ไหลเข้ามายังเครื่องสูบน้ำได้สะดวกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ลงไปบ้างแต่ปัจจุบันนี้ที่คลองส่งน้ำไม่มีน้ำที่ส่งเข้าไปเพราะสูบน้ำไม่ทัน นอกจากนั้นแล้วแม้ว่าชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนที่นาข้าวกำลังแห้งตายแต่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรก็ยังไม่เข้าไปดูหรือให้คำแนะนำกับชาวบ้านแต่อย่างใด และหากไม่มีน้ำเข้าไปที่นาภายใน 1 เดือน นี้คาดว่าต้นข้าวที่ประชาชนปลูกไว้คงแห้งตายเสียหายหมดดังนั้นจึงอยากฝากชลประทานยโสธรนำรถแบคโฮไปเปิดทางน้ำเพื่อไหลสะดวกและสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ทั้ง 5 เครื่อง ก็จะแก็ปัญหาความแห้งแล้งและข้าวแห้งตายได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน