เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (19 ก.ค.62) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศบาลตำบลรำมะสัก พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เหล่ากาชาด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับโรงพยาบาลโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 โดยจังหวัดอ่างทองได้เปิดให้บริการ ประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตา และอวัยวะ โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริการการแพทย์ทั่วไป , การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ , การให้บริการตรวจตา และการให้บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เปิดโครงการ ได้มีประชาชน นักเรียนนักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน