ท่าอากาศยานตรัง และตัวแทนจากสายการบิน ประชุมร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานตรังเต็มรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ? 2562 (Full Scale Emergency?Exercise : TEMEX2019)

พันจ่าเอกเมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรัง และตัวแทนจากสายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประชุมร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานตรังเต็มรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ2562 (Full Scale Emergency?Exercise : TEMEX2019) ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 ท่าอากาศยานตรัง

พันจ่าเอกเมืองชล เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ?ของสายการบิน และเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานตรังที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นการบูรณาการความร่วมมือการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน ร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ถึงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินไปสู่การปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตรัง
“รวมถึงต้องดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคีต้องจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบทุก 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง” พันจ่าเอกเมืองชล กล่าว