นครตรังขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง และรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน และปัญหาขยะถูกปล่อยลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรัง ให้ความสำคัญกับการกำจัดน้ำเสียในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ให้ เจ้าหน้าที่งานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง ระดมกำลังใช้ตาข่ายตักขยะกองยักษ์ออกจากรางรวบรวมน้ำเสีย บริเวณหลังมูลนิธิกุศลสถานตรัง เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย

นายอภิชิต เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ รางรวบรวมน้ำเสียนี้เชื่อมต่อกับท่อน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนก่อนจะถูกส่งไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดเป็นน้ำดีลงสู่แม่น้ำ ลำคลองต่อไป แต่จากการเปิดรางน้ำฯพบขยะเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าขยะดังกล่าวมาจากบ้านเรือนประชาชนและไหลมาตามสายน้ำจนถึงจุดที่พบ ทั้งนี้เทศบาลนครตรังมีการตรวจสอบและกำจัดขยะเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะถูกปล่อยลงบ่อบัดน้ำเสีย

“นอกจากขยะที่พบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ยังพบขยะที่ใส่ถุงดำถูกโยนทิ้งลงในลำคลองเป็นจำนวนมาก เทศบาลนครตรังจึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะลงแม่น้ำ ลำคลอง และรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน และปัญหาขยะถูกปล่อยลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย” นายอภิชิต กล่าว