นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น ในวันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ   โทร. 0-2543-2086