สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้อง-เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

“เรือเหล็กสนิมเขรอะ” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยังไม่ทันนำพารัฐนาวาลุงตู่2/1 ออกจากท่า ก็ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายในทำนอง คงไปได้ไม่กี่น้ำ หรือดีไม่ดี รัฐนาวาลำนี้ อาจอัปปางลงตั้งแต่ยังไม่ถึงปากอ่าวเลยเสียด้วยซ้ำ ...*...

คำปรามาสดังกล่าว มาจากภาพสะท้อนความเป็นไปของรัฐบาลนี้ที่ปรากฏต่อสาธารณชน ที่นอกจากมีปัญหาด้านภาพลักษณ์ของรัฐมนตรีบางคนแล้ว ยังบ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพในหลายๆ จุด ...*...

ไล่ตั้งแต่ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ที่มีโอกาสสูงมากว่าจะเกิดความขัดแย้งกันภายในทีมเศรษฐกิจที่มีสภาพเหมือนกับ “ปลาต่างน้ำ” เพราะตัวรองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นั้น คล้ายจะไม่ใคร่ได้รับการยอมรับจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจจากพรรคอื่นๆ เท่าใดนัก โดยเฉพาะจากประชาธิปัตย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ 2 กระทรวงสำคัญคือพาณิชย์ และเกษตร เนื่องจากที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์แสดงท่าทีชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารเศรษฐกิจของรองนายกฯสมคิดภายใต้รัฐบาล คสช.ในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก หรือมาตรการที่นำมาใช้ในการดูแลพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร ...*...

หรือแม้แต่ภายในพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์เอง ก็พร้อมเกิดปัญหาปะทุได้ทุกนาทีเช่นกัน จากความไม่ลงรอยของมุ้งต่างๆ อันเนื่องมาจากการแย่งชิงกระทรวงพลังงาน ...*...

จริงอยู่ แม้กรณีที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ต้องอกหักผิดหวังไม่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเป็นผลมาจากการเดินเกมของ 2 คนนอก คือ เสี่ย “ส” เจ้าพ่อธุรกิจพลังงาน และ “เสธ.น.”ผู้มากบารมีนอกรัฐบาล แต่กระนั้น เมื่อ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เข้ามาสวมบทเป็น “ตาอยู่”คว้าพุงปลาไปกิน จึงไม่พ้นจากการตกเป็นเป้าหมายจ้องเอาคืนจากกลุ่มสามมิตร ...*...

กระทั่งในแวดวงคนใกล้ตัวนายกฯเอง ก็ถูกมองว่ามีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ไม่น้อยระหว่าง 2 มือกฎหมายใหญ่ ที่แน่นอนว่าผลกระทบย่อมมาตกอยู่ที่รัฐนาวาลุงตู่ 2/1 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ...*...

ในที่สุดคณะผู้พิจารณาวินิจฉัยขององค์การการค้าโลกหรือ (WTO) ก็ได้วินิจฉัยอีกครั้งว่าประเทศไทยมิได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์กรระงับข้อพิพาท (DSB) ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลากรกรณีมาตรการทางศุลกากรและการเงินต่อบุหรี่ซิกาแรตที่นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์หรือหากจะสรุปง่ายๆคือประเทศไทยไม่ยอมปฏิบัติตามคำตัดสินของ WTO ก่อนหน้านี้นั้นเอง ...*...

นับเป็นการแพ้ครั้งที่ 3 และแพ้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยหลังจากที่ข้อพิพาทระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่ก็มีการต่อสู้คดีที่ WTO กันอย่างยืดเยื้อยาวนาน โดยการกล่าวหาผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตจากฟิลิปปินส์ว่าสำแดงราคานำเข้าบุหรี่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 68,000 ล้านบาทซึ่ง WTO ได้ตัดสินไปตั้งแต่ ปี 2554 แล้วว่าไทยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะปฏิเสธราคานำเข้าของผู้นำเข้าจากฟิลิปปินส์ ...*...

การตัดสินใจของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงการคลังในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากไทยยังเพิกเฉยต่อคำตัดสินต่อไป ไม่เพียงแต่ผลเสียต่อความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีแต่มีนัยสำคัญไปถึงบทบาทของไทยในเวทีการค้าพหุภาคีของ WTO อีกด้วย และท้ายที่สุดอาจนำไปสู่กลไกการตอบโต้ทางการค้าในมูลค่ากว่า 84,000 ล้านบาทตามคำสั่งฟ้องของเดิมอัยการ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษกิจของประเทศอย่างแน่นอน พลเอกประยุทธจึงควรเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ...*...

ศุกร์ที่ 19 ก.ค. เวลา 08.30 น. เวลา 08.30 น.ยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานแถลงผลสำเร็จและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

แนะนำ...สจ๊วต รีส ที่ปรึกษา(การพาณิชย์) และข้าหลวงพาณิชย์ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดงานแนะนำส้ม แมนดาริน จากออสเตรเลียมายังประเทศไทย โดยมี ดร.อิโลนา สโตบูทสกิ อัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จันทิมาภรณ์ เมฆธนสาร ซูซาน เจนคิน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มจากออสเตรเลีย ร่วมงาน ที่โรงแรมแมนดาริน

คัดเลือกหน่วยงานดีเด่น...นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่นการประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562โดยมี นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง และ ทพ.ไพรัช กาวประเสริฐ ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

หนุนท่องเที่ยว...วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจ.สงขลา ประจำปี 2562 โดยมี ปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจ.สงขลา และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่ตลาดริมเลวัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เชี่อมโยงสินค้า...สุชน ภัยธิราช รอง ผวจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยมี อาทร พิมชะนก พัฒนาการจ.เชียงใหม่ ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย

สองรางวัลเกียรติยศ...เอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินทัช โฮลดิ้งส์ รับ 2 รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ปธ.บก.วารสารการเงินธนาคาร ร่วมยินดี ที่โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก กรุงเทพฯ

ร้อยล้านใจเป็นเทียนไทย...สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กก.ผจก.ไอคอนสยาม เปิดงาน ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง จัดแสดงประติมากรรมต้นเทียนแกะสลักจากจังหวัดอุบลราชธานี งดงามตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี สมชาย สุขพลชัย พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน เดวิด โรบินสัน รพีพร วงศ์ทองคำ ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ และ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ร่วมงาน ที่บริเวณริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

เปิดงาน...กิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ และ โทนี วู เปิดงาน หนานโถว ดิ มิราเคล ออฟ ไต้หวัน แนะนำการท่องเที่ยวเมืองหนานโถว ของไต้หวัน และกิจกรรม Food Charity อิ่มบุญสุขใจกับการจำหน่ายคูปองรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำรายได้บริจาคช่วยเหลือโครงการอาหารเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกินดาร โดยมี ดร.เฉินหยวน ตุง สาโรจน์ เลิศพงษ์วรพันธ์ อ.คฑา ชินบัญชร จุยไช ฮุง และ ภูเบศ กิตติญาณปัญญา ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ธุรกิจใหม่...ประยุทธ์ มหากิจศิริ จัดงานเปิดตัว เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น จักรพันธุ์ ยมจินดา ดร. ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ และ กัมปนาท วงศ์หงษ์กุล ร่วมงาน ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันก่อน

โกโก้ดัทช์คาเฟ่...ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ และ ธีระพล เกียรติสุรนนท์ เปิดตัวโกโก้ ดัทช์ คาเฟ่ ป๊อปอัพ คาเฟ่ ครั้งแรกในประเทศไทย ยกระดับเครื่องดื่มและเบเกอรี่จาก ผงโกโก้ดัทช์ ให้เป็นเมนูสุดสร้างสรรค์และไม่เหมือนใคร โดยมี นุชนาฏ แก่นทองเจริญ ศิริกุล สมุทรสาคร พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา และ ดร.นาวิน เยาวพลกุล ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลเวิลด์

วิ่งสู่ชัย(พัฒนา)...ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ และ ภากมล รัตตเสรี ประกาศจัดงาน วิ่งสู่ชัย (พัฒนา) กิจกรรม Virtual Run การกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในงานวิ่งมอบสมทบให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ระวิน มุคขจี ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ บุษกร ตรีสวัสดิ์ ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ และ ศรราม เทพพิทักษ์ ร่วมงาน ที่ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันก่อน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน