วันนี้ (17 ก.ค.62) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว รวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระในวันเข้าพรรษา และไหว้หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้ภายในวัดโพธิ์ชัยคึกคัก

นอกจากพุทธศาสนิกชนที่ได้สักการะขอพรหลวงพ่อพระใส แล้ว หลายคนยังได้ทำสังฆทาน , ทำบุญถวายต้นเทียนและหลอดไฟ , ทำบุญซื้อที่ดินให้วัด , ทำบุญถวายระฆัง , ทำบุญบูชาแผ่นทองที่จะใช้เทหล่อพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระใส ขนาดหน้าตัก 72 ซม. ที่จะนำประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส หน้าอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองคาย และทางวัดยังจัด ให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ตามโครงการทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษาสังฆทาน 9 วัด โดยจะนำเทียนพรรษาที่ประชาชนร่วมกันทำบุญไปถวายให้กับวัดที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย จำนวน 9 วัด ในวันที่ 18 สิงหาคม 62 อีกด้วย นอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับยังได้เช่าบูชาหลวงพ่อพระใส กลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 16 ก.ค.2562) ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก.