เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ในการนี้ ทรงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเพื่อทอดพระเนตรผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกรมคุมประพฤติ โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ จำนวน 16 ชมรม ซึ่งผลการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ประเภทดีเด่น ประจำปี 2562 อันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ อันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี และอันดับ 3 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

อนึ่ง กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เป็นปีแรก ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรมคุมประพฤติจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน