วันนี้ (16 ก.ค.62) ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก –แม่สอด 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ทั้ง 4 ตอน นั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว กว่า 86 % ซึ่งตัวโครงสร้างถนนนั้น เกือบสมบรูณ์ 100 % แล้ว ที่เหลือเป็นเรื่องของ ระบบไฟฟ้าแจ้งเตือนบนถนน-แนวกั้นถนน กลางถนนและข้างถนน การตกแต่งการติดตั้งป้าย การติดตั้งไฟสัญญาณและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งการจราจร การเดินทาง ไปมาสายตาก-แม่สอด เป็นไปด้วยความคล่องตัวและระยะเวลาในการเดินทางในช่วงเวลานี้ได้ลดลงเหลือประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างช้าที่สุด เนื่องจากถนน 4 เลนมีการเชื่อมต่อเกือบสมบรูณ์แล้ว ทำให้การจราจรสะดวก-คล่องตัวและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น ไม่มีรถสวนทาง

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – อ.แม่สอด ระยะทาง 86 กม. นั้นมีมาตรฐานมาก ก่อสร้างเป็นทาง ที่มีฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร และเพิ่มช่องจราจรด้านขาขึ้นไต่ลาดชัน (Climbing Lane) อีก 1 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย Barrier Concrete ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ จึงเป็นเส้นทางที่สวยงาม- เป็นทั้งเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย-เส้นทางการค้า-ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) กล่าวถึง ความคืบหน้าในการประชุมร่วม กระทรวงมหาดไทย-สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)-ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด)-ด่านศุลกากรแม่สอด-ตำรวจ-ทหาร-ภาคเอกชน หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และกรมทางหลวง ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ที่ประชุมร่วม คาดว่า ไม่เกินเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน 2562 เป็นอย่างช้า จะมีการเปิดด่านถาวรแห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 รองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดน ในส่วนของการประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 2 นั้น ขณะนี้ต้องรอ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ร่วม พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในด้านความมั่นคง และกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างพรมแดน เพราะจุดข้ามแดนแห่งนี้จะเป็นจุดผ่านแดนถาวร แห่งที่ 2 ของด่านแม่สอด-เมียวดี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน